Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון פברואר ‪2014‬‬
             ‫השלמת משפטים‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬מרבית האנשים החיים בטוניסיה משוחחים ביניהם בערבית או בצרפתית‪ ,‬אבל‬            ‫‪.1‬‬
                  ‫בחלקים מסוימים של המדינה השפה הברברית _______ גם כן‪.‬‬
                                    ‫תשובה ‪ - planned .1‬מתוכננת‬
                                 ‫תשובה ‪ - worn .2‬משומשת‪ ,‬שחוקה‬
                                     ‫תשובה ‪ – spoken .3‬מדוברת‬
                                   ‫תשובה ‪ – tried .4‬מנוסה‪ ,‬בדוקה‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬שלוש הפירמידות בגיזה נבנו _______ מלכים מצריים מתים של השושלת‬              ‫‪.2‬‬
                                              ‫הרביעית‪.‬‬

                            ‫תשובה ‪ - comparisons of .1‬כהשוואה ל‬
                             ‫תשובה ‪ - memorials of .2‬כיד זכרון ל‬

                                ‫תשובה ‪ – motives for .3‬כתמריץ ל‬
                            ‫תשובה ‪ – implications of .4‬כהשלכות ל‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬העובדה שאנשים נכנסו‪ ,‬לראשונה לעולם החדש דרך מיצר ברינג‪ ,‬מקובלת מאוד‬           ‫‪.3‬‬
   ‫על אנשי המדע‪ _______ ,‬שקיימת אי הסכמה לגבי נתיבי ההגירה ותאריך המסלול המוקדם‬
                                              ‫ביותר שלהם‪.‬‬
                                    ‫תשובה ‪ - although .1‬למרות‬
                                      ‫תשובה ‪ - unless .2‬אלמלא‬
                                    ‫תשובה ‪ – whenever .3‬כל פעם‬
                                    ‫תשובה ‪ – because .4‬בשל‪ ,‬בגלל‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬איש לא היה בטוח בסרייבו‪ ,‬שסועת המלחמה‪ ,‬אפילו לא נציגי הצלב האדום שניסו‬         ‫‪.4‬‬
                         ‫להביא תרופות _______ ‪ -‬ביותר לבתי החולים בעיר‪.‬‬
                                 ‫תשובה ‪ - repeated .1‬חוזרות על עצמן‬
                                       ‫תשובה ‪ - helped .2‬נעזרות‬
                                 ‫תשובה ‪ – needed .3‬נדרשות‪ ,‬חיוניות‬
                                     ‫תשובה ‪ – forgotten .4‬נשכחות‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬מדענים גילו _______ של קרינה בדוגמיות אדמה מצ'רנוביל‪ ,‬שם אירע אסון‬           ‫‪.5‬‬
                                                ‫גרעיני‪.‬‬

                                      ‫תשובה ‪ - species .1‬זנים‬
                                     ‫תשובה ‪ - traces .2‬עקבות‬

                                      ‫תשובה ‪ – links .3‬קשרים‬
                                  ‫תשובה ‪ – principles .4‬עקרונות‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6