On-The-Go

כניסת תלמידים

Lost your password? (close)

בחינות ופתרונות

בעמוד זה מופיעות הבחינות הפסיכומטריות שפורסמו על פי חוק על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. יובהר כי כל זכויות היוצרים על התרגילים שיופיעו לפניכם הן של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בלבד.

בטבלה שלפניכם נמצאות כל הבחינות הפסיכומטריות שנערכו בשנים האחרונות. הטבלה מכילה חלוקה פנימית בהתאם למועדים השונים שנערכו בכל שנה. כמו כן, בצמוד לכל בחינה מופיעים הפתרונות המלאים והמפורטים לשלושת התחומים בבחינה הפסיכומטרית – פתרון פרקי החשיבה הכמותית, פתרון פרקי החשיבה המילולית ופתרון פרקי האנגלית.   

במהלך קורס ההכנה אתם תפתרו את הבחינות הללו כתרגול בבית ובכיתה ולכן לא מומלץ להתחיל לפתור עצמאית ללא התייעצות עם המורה שלכם. בנוסף, לאורך השנים נערכו שינויים במבנה הבחינה ולכן אם ברצונכם לפתור מבחנים נוספים, ישנים יותר, מהאתר של המרכז הארצי, אנא בקשו הנחיות מקדימות לפתרון המבחנים מהמורה שלכם. זאת כדי שתוכלו להתמקד רק בנושאים ובחלקים הרלוונטיים לבחינה שלכם היום. 

היו סמוכים ובטוחים כי במשך 3 חודשי קורס ההכנה יהיה מספיק זמן לפתור את כל הבחינות ולהגיע מוכנים כראוי לבחינה! 

 

2017
2016
2015
2014
2013
Close Menu
UX & Design: Shnorkel / Developing: MLY
שלחו הודעה